Latgaliešu folklora


Ekspedīcijas
Foto galerija
Videotēka
Teiceju reģistrs
Vācēju reģistrs
Šifra atslēga
Publikācijas
Pētniecība
Folkloras žanri

 
Dziesmu folklora - Citas: Īsās tautasdziesmas
10-T8-V4-Dī5
Pīters nuoca, nu atnuoca šūvokor,
Pīterbārny nūsoluši Pītera zuolis laseidami.
(Auleja 2013)
10-T8-V4-Dī6
Juoņu muota sīru sieja,
Devenimi styureišimi.
Šam styureits, i šam styureits,
A Juoneišam i vysuceits.
(Auleja 2013)
10-T8-V4-Dī7
Juoneišam zyli pauty,
Pītereišam puspalāki.
(Auleja 2013)
10-T8-V4-Dī8
Pyutiņ pyuta Juoņa muota,
Sīra, svīsta maklādama.
Kur izgaisa Juoņa tāvs,
Ola, šņaba maklādams.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī11
Ar taksīti Rīgā braucu,
Jāņu meitas lūkoties.
Visām durvis aizbultētas,
Pašas cisās salīdušas.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī12
Puiši, puiši, meitas, meitas,
Jāņu nakti neguļat;
Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas ne velnam nederēja.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī13
Kalvēm kaisu istabiņu,
Meijām stūrus izpušķoju,
Lai nāk īstie Jāņu bērni
Manas meitas lūkoties.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī14
Nava viegli, nava viegli
Jānu nakti sagaidīt;
Vajag naudas, vajag kurpes,
Jaunus puišus piedevām.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī15
Zilas acis, lieli puni
Jāņu naktī gadu rāda,
Kas bez puna palicis,
Mūžam sievas nedabūs.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī16
Jauni veci, līki, greizi,
Visi Jāņus sagaidīja,
Paēduši, padzēruši
Godam viņus pavadīja.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī17
Visīsākā Jāņu nakts
Pār visām naksniņām,
Te satumsa, te uzausa
Pie tās Jāņu uguntiņas.
(Auleja 2013)
10-T8-V4-Dī3
Dīzgon borgais rudiņs nuoca,
Visim jaunim ļaudim prīca nuoca.
Kuozys, kuozys niuļa byus,
Dīzgon osa izkapteņa.
(Auleja 2013)
10-T8-V4-Dī4
Aizasāda meitiņa iz gaļdeņa,
Boltuos rūcenis lauzeidama.
Gaužys osorys saluceidama.
(Auleja 2013)
10-T9-V4-Dī9
Kam māmeņa tu aukļieji
Kam māmeņa man aukļieji
Kam tik daiļi audzinoij
Kam tik daiļi audzinoij?
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī23
Virs zemes ir tik jauki,
Bet tas tik sirdī sāp,
Ja kādreiz mīļi draugi,
Viens otru aizmirst sāk.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī22
Dzīve daudz vārdu teiks.
Tik saproti.
Dzīve daudz sāpju atnesīs,
Tik neskumsti.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī21
Es uz baltas lapiņas
Rakstu četras rindiņas,
Un par mīļu atmiņu
Lieku galā punktiņu.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī20
Kā aiz laukiem un pļavām
Aizlido vilcienā tvaiks.
Tā aiz priekiem un bēdām
Paiet mums dzīves laiks.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī19
Akmens spēj tik dzelmē nogrimt,
Viļņos peldēt tam nav ļauts.
Cilvēks spēj tik vienreiz mīlēt,
Otrreiz mīlēt tam nav ļauts.
(Auleja 2013)
10-T19-V6-Dī18
Zālē aizaug taciņas,
Gadi aprok atmiņas,
Norimst sāpes, izgaist prieks
Izgaist viss, kā saulē sniegs.
(Auleja 2013)
10-T9-V4-Dī10
Dzar, bob, nabādoij pordzeivosim visu
Vīna voga i tū cyuka izroka
Ustoba iz vīna pakša
Bārni naguļ vairs nakšu.
(Auleja 2013)
10-T6-V4-Dī2
Ai galdeni, ai galdeni,
Kai tev skaiški pīderāja.
Ap tevim veiri siež
Kai stoltī ūzuleni.
(Auleja 2013)
10-T4-V3-Dī1
Visi ļaudis dzīdouja, As dzīdoti navarieju,
Pilna sirds maņ badu beja, Pilna acis asareņu.
(Auleja 2013)
03-T4-V3-Dī47
Dzeivaidamuos es staiguoju, Kuojis smiļtīs napamešu. Kai vareišu pamest, Apbērs vysu augumeņu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī15
Seši dēļa gabaleni, Puse bolta paladzeņa. Pluonys drēbis mugorā, Nikuo leidza napajiemu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī93
Dzeivuodama nūpeļnieju, Mozu zemes gabaleņu Divi metri garumā, Vīnu metri plotumā.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī92
Solta muna myuža muoja, Munim kaulim atsapyust(i). Rodi, draugi lyudzit Dīva, Lai dvēselei vīgļuok byutu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī91
Ai, Dīveni, kū dareišu,
Dīva muotei ir atslāga.
Aizslēgs mani myužu myužam,
Kur sauleite naspeidēs.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī90
Aiztecēja muns myužeņš,
Kai dzeipara komuļteņš.
Kai dzeipara komuļteņš,
Kai iudiņa burbuleits.
Tī satynu sovys dzīsmis,
I boltuos, naboltuos.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī89
Ko, māsiņas, darīsim,
Bārenītes palikušas?
Ņemsim gudru padomiņu,
Klausīsim svešas mātes.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī88
Es iesēju raibu rozi
Mātes kapa galiņā;
Ik rītiņus, ik vakarus
Asarām nolaistīju.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī87
Apdziest mana uguntiņa,
Nomirst mana māmulīte;
Uguntiņu iepūtīšu,
Māmuliņu nepiecelšu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī86
Naraudit jius rodi, draugi,
Ka vairs naasmu jiusu pulkā.
Taisit man(im) myuža muoju,
Zaļu maura jumtu kluojit.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī85
Tymsa muna myuža muoja,
Ni tai lūgu, ni durovu.
Ni pa lūgu pasavērt(i),
Ni durovu attaiseit.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī84
Mana veca māmuliņa,
Saldu miegu aizmigusi.
Saldu miegu aizmigusi,
Guļ dzestrā kapiņā.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī83
Vecum, tavu vecumiņu,
Tu atnāci nemanot,
Būt redzējis, atnākot,
Ar rociņu atbīdītu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī82
Tek saulīte launagā,
No launaga vakarā;
Tā tecēja tavs mūžiņis,
No jaunuma vecumā.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī81
Tēt, piedot man!
Tik tad, kad pazaudējām
Mēs dārgumu, ko neatdos nekas, Tik tad vēl dažkārt īsti apjaust spējām,
Kāds neaptverams dārgums bijis tas.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī80
Dusi saldi, mazulīt(i),-
Vēsā vējā ziedi trīc.
Paliek tavi saules rīti,
Paliek celiņš neiemīts.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī79
Pārāk agra nāves salna,
Nedzīvotām vasarām.
Pārāk agri kapu kalnā,
Jāplūst mātes asarām.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī78
Kam tu sedzi, velēniņa,
Mana bērna augumiņu.
Tēvu, māti sāpināji,
Līdz mūžiņa galiņam.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī77
Trīs dienas sēdēju celiņa malā,
Ķekatu dieniņu gaidīdama.
Nu rēja suņi, nu zviedza zirgi,
Nu zeme dimdēja aiz vārtiem(i).
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī76
Lec, Jānīti, kur lekdams,
Lec lopiņu laidarā.
Izmin usnes, izmin nātres,
Lai aug tīra labībiņa.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī75
Lec, Jānīti, kur lekdams,
Lec kāpostu dārziņā.
Lai aug tādi kāpostiņi
Kā Jānīša cepurītes.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī74
Ņem, Jānīt(i), augstu zirgu,
Apjāj manu tīrumiņu.
Cel asniņus augstumā,
Min zālīti zemumā.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī73
Jāņam sieva pazuduse,
Jāņa nakti līgojot:
Pēterdienu atradām
Papardīšu krūmiņā.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī72
Ņem, Jānīt(i), mellu zirgu,
Apjāj manu rudzu lauku.
Lai burītis nenobūra,
Lai skauģītis nenoskauda.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī71
Dīvs dūd myusu Juoņa tāvam
Symtu godu te dzeivuot.
Symtim gūvu, symtim vieršu,
Symtim bāru kumeleņu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī70
Dīvs dūd mysu Juoņa muotei
Lobu viņ pīdzeivuot.
Pīcis cyukys, sešus kuiļus,
Septeņsimt sivieneņus.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī69
Loba, loba Juoņa muote,
Vēl lobuoks Juoņa tāvs:
Juoņa muote sīru deve,
Juoņa tāvs oluteņu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī68
Lobvokor, Juoņa muote,
Vai tu mysu gaidejuse.
Meikstu sīru sasiejuse,
Soldu olu darejuse?
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī67
Juoņa muote, grūžu cyuka,
Juoņa vuortus aizslāguse.
Juoņa bārni garom guoja,
Asareniss slauceidami.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī66
Kas bej loba Juoņa muote,
Sajem sovus Juoņa bārnus.
Kas bei taida skūpuleņa,
Tei palika ustobā.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī65
Juoņa muote saguluse,
Meikstūs dyunu spylvonūs.
Ni jei gaida Juoņa bārnu,
Ni sviņ Juoņa vakareņa.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī64
Zama rasna Juoņa muote
Guļ kai rumba ustobā.
Nuoc uorā, Juoņa muote,
Sajem sovus Juoņa bārnus.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī63
Jo byus loba Juoņa muote,
Ar zīdim kaisēsim.
Ja byus slykta, ja byus skūpa,
Ar dodzim badeisim.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī62
Atver vuortus, Juoņa muote,
Nu nas zuolis Juoņa bārni.
Juoņa bārni nūkusuši,
Juoņa zuoļu laseidami.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī61
Lobvokor, Juoņa muote,
Vai tu myusu gaidejuse?
Juoņa bārni saguojuši,
Nu maleņu maleņom.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī60
Vuorna skrēja, vuorna brēce,
Tei tuos utis salaseja.
Tei tuos utis salaseja,
Aiznese tim bārnim.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī59
Saule īt uz rītiešonu,
Dorbi īt uz nūbeigšonu,
Saule īt uz rītiešonu,
Dorbi īt uz nūbeigšonu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī58
Citi ļaudis tā sacīja,
Aiz priekiem es dziedot.
Ar ļaudīm padziedāju,
Maliņā noraudāju.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī57
Pasasmēju smiekliņam,
Kas smieklam nesasmēja?
Kas smieklam nesasmēja,
Tas pats lieti nederēja.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī56
Vai kauniņis ar godiņu
Abi līdzi piedzimuši?
Kas kauniņa kaunējās,
Tas godiņa paturēja.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī55
To celiņu atminēju,
Ko staigāju dzīvodama.
Sīki soļi, dziļas pēdas,
Pilnas zelta, sudrabiņa.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī54
Māte, mana, mīļā māte,
Ne tā mana mūža māte.
Tā saulīte, tā zemīte,
Tā bij mana mūža māte.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī53
Darbam dzimu, darbam augu,
Darbā mūžu nodzīvoju.
Darbā savu tikumiņu
Pa godam noturēju.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī52
Kad rakstiņa nemācēju,
Paraugos paraugā.
Kad dzīvot nemācēju,
Paraugos ļautiņos.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī51
Stūru stūriem tēvu zeme,
Apkārt balta villainīt`.
Cik stūrīšu, tik bāliņu,
Cik rakstiņu, tik māsiņu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī50
Lieli ļaudis, gudri ļaudis,
Tie vis daudz nerunā,
Tie izloba valodiņu
Kā no rieksta kodoliņu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī49
Lai dreb lapas, kam dreb lapas,
Liepai lapas nedrebēja;
Lai tur naidu, kas tur naidu,
Meitas naidu neturēja.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī48
Visi ziedi izziedēja,
Kad bij silta vasariņa,
Visi man labi bija,
Kad es pati laba biju.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī46
Dzeivē īmu, dzeivē taku,
Dzeivē vysi muni prīki.
Dzeivē maņ saule lēce,
Dzeivē saule nūrītēja.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī45
Apauniet man kājiņas,
Ielaidiet celiņā,
Tad sakiet manu vainu,
Ja maizītes nedabūju.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī44
Nūsaveju ganeidama
Raseneišu vainadzeņu.
Cyk grib tautys byldynuot,
Aiz rasenis navarēja.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī43
Es savam mīļajam
Sila ziedu cimdus adu,
Lai viņš mani tā mīlēja
Kā bitīte sila ziedu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī42
Puišim tai kai kačim
Acis upmolā.
Atuolumu vāroj, voi tei
Muna byus.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī41
Meitys upis molā
Dzīd un trallinoj,
Boltu puči zeilej:
Mīļoj, namīļoj.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī40
Mēs māsiņas nebijām,
Kā māsiņas dzīvojām.
Sedzām vienas villainītes,
Likām vienus vainadziņus.
Vienu riekstu kodoliņu
Ar to pušu dalījām.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī39
Es aizgāju odziņās
Ar mazo bāleliņu;
Kur odziņu ieraudzīju,
To rādīju brālītim.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī38
Es pacēlu augstu krēslu
Mazajam brālīšam,
Lai šķiet tautas lielu vīru,
Lai vārdiņa bijājās.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī37
Viens pats man bāliņš
Kā tas rīta auseklītis:
To saņemu, to pavadu
Ar jauko valodiņu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī36
Brāļi, mani brālīši,
Es brāļu māsiņa!
Kā niedre līgojos
Brālīšu vidū.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī35
Bāleliņi, bāleliņi,
Kā tie sila balodīši;
Ļaudīm lieli brīnumiņi,
Ka mēs mīļi dzīvojam.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī34
Iesim, brāļi, vienu ceļu,
Vienas domas domāsim.
Vienas domas domāsim,
Vienus darbus darīsim!
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī33
Tu māsiņa dižākā,
Nerāj mani mazāko:
Tu dzīvoji dižu darbu,
Es mātei kājas āvu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī32
Tēvu tēvi laipu meta,
Lai bērniņi laipojās;
Tā, bērniņi laipojat,
Lai laipiņa nepārlūstu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī31
Voj Dīveņ, augšta saule,
Kad navai sagaideit.
Sveša muote ni māmeņa
Maz īdeve launadzeņ.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī30
Napiutit solti vēji,
Man nabeja vilnuoneite.
Pluonu deve sveša muote,
Bez i lina paladzeņ.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī29
Gon dzīduoju, gon rauduoju,
Nedzērd muna muomuleņa.
Sveša muote gan dzērdāja,
Tei par manim nabāduoj.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī28
Teic māmiņa tu dziesmiņu,
Tu dziesmiņu daudz zināji.
No zālītes, no maizītes,
No gudroja padomiņa.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī27
Padomam vien turēju
Savu vecu māmuliņu:
Ja pietrūka padomiņa,
Māmiņai pavaicāju.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī26
Drīz es gāju, drīz tecēju,
Kad māmiņa man raidīja.
Kā māmiņa tad tecēja,
Kad raudāju šūpulī.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī25
Ceļu krēslu vakarā,
Lai sēž mana māmuliņa;
Mātei kājas piekusušas,
Visu dienu tekājot.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī24
Auklē māte, šūpo māte,
Vieglas dienas gribēdama.
Kad piekusa kājas, rokas,-
Tā bij tava viegla diena.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī23
Šuj māmiņa man krekliņu
Deviņām vīlītēm:
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu!
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī22
Mana balta māmulīte,
Manis dēļ grūt redzēja.
Kalnu kāpa, dubļus brida,
Mani nesa rociņā.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī21
Lēni, lēni bērziņš auga,
Lēni lapas darināja;
Lēni augu pie māmiņas,
Gudru ņēmu padomiņu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī20
Silta brāļa istabiņa,
Ir kurēta, nekurēta;
Jauka mātes valodiņa,
Ir runāta, nerunāta.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī19
Spīdi spoži, mēnestiņ,
Pa atmatu atmatām,
Ik vakarus es tecēju
Pie tās savas māmulītes.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī18
Bij man gara tā dieniņa,
Kad saulītes neredzēju.
Vēl garāka tā dieniņa,
Kad māmiņas neredzēju.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī17
Mana mīļa māmuliņa
Mani lielu audzināja.
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņās.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī16
Goni, goni, gonu meita,
Sorgoj zeiļu vainadzeņu.
Jau vakar tautu dāls
Sov biereiti apsadluoja.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī14
Dzaltonuo cīlaveņa,
Paleidz gūvis nūganeit.
Tu zynuoji duobuleni
Deveņom lapeņom.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī13
Gonūs mani muote syuta,
As ganeit namuocēju.
Nūganeju driču drivu,
Duobuleņu dūmuodama.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī12
Siuri, siuri, griuti, griuti
Tupenīti tupināt.
Nava siuri, nava griuti
Tupenīti lupināt.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī11
Talka liela, talka maza, Talka bēdu padarīja. Man apēda vucineņu, Pazelteitim radzeņim.
Pazelteitim radzeņim,
Sudrabeņa nadzeņim.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī10
Lai na auga sudrabeņi,
Tis munā ķesenā.
Nūaugdami rudzi, mīži
Moksuoj zalta gabalem.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī9
Auga rudzi, auga mīži,
Kas naauga oruojami?
Sudrabenis tis naauga,
Tis nabeja dīdzājams.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī8
Dūmuojam, gudruojam,
Ar kū laukus puškuojam.
Sēsim rudzus, sēsim mīžus,
Stuodeisim ūzūleņus.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī7
Audzit muni kuopusteni,
Lelas golvas, plotas lopas.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī6
Ceiruļs augstu gaisā
Dzīsmas skandinoj.
Saimnīks lauka molā
Vāroj teirumu.
Šitū teirumeņu
Mīžim apsēsim.
Dīvs dūs syltu sauli,
Ražu varenu.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī5
Dzīduoj tautu teirumā,
Uz akmeņa stuovādama.
Lai dzierd visa tautu zeme,
Lai dzierd muna māmuleņa.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī4
Tecin tak tuos upeites,
Burbuleišus mātuodamas.
Tai aiztek i muns miužeņš,
Kai iudiņa burbuleits.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī3
Rudins nuoca sēteņā,
Graudi byra klēteņā.
Byus maizeite oruojam,
Byus auzeniss kumeļam.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī2
Ai, pupeņa, malnaceite,
Tovu kūšu vainadzeņu.
Es bej meita, man nabej
Tik dižena vainadzeņa.
(Bērzgale 2013)
03-T4-V3-Dī1
Beistīs grāka, svaša muote,
Narindini buoreneiti.
Buoreneites asoreņos
Pārtuop zaltā, sudrabā.
(Bērzgale 2013)
02-T16-V2-Dī 1
Kur mes obi stuovējom, tei vīteņa leitiņ leika 2x
Kur mes obi škeiromēs(i), kuojis mierka osoruos.2x
Var myus ļauds aprunuot, navar myusu pabaruot 2x
Sovys rūcenis, kojenis, sovu gaļveņu baruoja. 2x
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī10
Treis dīnenis, treis naksnenis
Dīvs ar Sauli īnaidā,
Kam atjiemi Ausekļam(i)
Apsūleitu leigaveņu.
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī 9
Saulis meita šyupuojuos
Sudabreņa šyupelī;
Dīva dāli saguojuši,
Nūmaukuši gredziņteņ’.
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī5
Saulis meita ceļu slauka,
Dīva dālus gaideidama:
Zalta slūta, zeida svuorki,
Bolta pate slauceituoja.
(Lendži 2013)
02-T13-V2-D ī1
Kopu muote, laimis muote,
Dūd maņ kopu atsliedzeņu.
(Pie vīra ejot, ja miruši vecāki)
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī91
Dzeivaiduomuos es staiguoju,
Kuojis smiļtīs napamešu.
Kai variešu kuojis pamest,
Apbērs vysu augumeņu.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī90
Seši dieļa gabaleni,
Puse bolta poladzeņa.
Pluonys drēbis mugorā,
Nikuo leidza napajiemu.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī89
Dzeivuodama nūpeļneju,
Mozu zemis gabaleņu.
Divi metri garumā,
Vīnu metru plotumā.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī88
Solta muna myuža muoja,
Munim kaulim atsapyst.
Rodi, draugi, lyudzit Dīva,
Lai dvēselei vīgluok byutu.
Amen
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī87
Ai, Dīveņi, kū dareišu,
Dīva muotei ir atslāga.
Aizslēgs mani miužu miužām,
Kur sauleite nospeidās.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī84
Naraudit jius rodi, draugi,
Ko vairs nāsu jiusu pulkā.
Taisuot manim miuža muoju,
Zaļu maura jumtu kluojut.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī83
Timsa muna myuža muoja,
Ni tai lūgu, ni durovu.
Ni pa lūgu posaverīt,
Ni durovu attaisīt.
(Lendži 2013)
02-T15-V3-Dī1
Acasēde jauna vysta
Vacuos vystys perēkļī.
Nu redzēsim, nu dzierdiesim
Ķei cuoļeišus izvadēs.
(Apdzīd vedeklu, kod atvad uz moju)
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī4
Nadūmoj’, tautu meita,
Ka pi veira vīgla dzeivia:
Saule liāks, bārni briāks,
Boltajuos vyllainēs.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī76
Trīs dienas sēdēju celiņa malā,
Ķekatu dieniņu gaidīdoma.
Nu rēja suņi, nu zviedza zirgi,
Nu zeme dimdēja aiz vārtiemi.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī75
Jāņam sieva pazuduse,
Jāņa nakti līgojot:
Pēterdienu atradām
Papardīšu krūmiņā.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī74
Ņem Jānīti mellu zirgu,
Apjāj manu rudzu lauku.
Lai burītis nenuobūra,
Lai skauģītis nenuoskauda
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī73
Dīvs dūd Juoņa tāvam
Symtu godu še dzeivuot.
Symtim gūvu, symtim vieršu,
Symtim bāru kumeleņu.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī72
Dīvs dūd mysu Juoņa muotei
Lobu vīn pīdzeivuot.
Pīcis ciukys, sešus kuiļus,
Septeņsimt sivieneņus.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī71
Loba, loba Juoņa muote,
Vēl lobuoks Juoņa tāvs-
Juoņa muote sīru deve,
Juoņa tāvs oluteņu.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī70
Lobvokor, Juoņa muote,
Vai tu mysu gaidiejusa.
Meikstu sīru sasiejusa,
Soldu olu dariejusa?
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī69
Juoņa muote gružu ciuka,
Juoņa vuortus aizslāgusa.
Juoņa bārni garom guoja,
Asareņas slauceidami
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī68
Kas beij loba Juoņa muote,
Saņem sovus Juoņa bārnus.
Kas bei taida skūpuleņa,
Tei palika ustobā.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī67
Juoņa muote sagūlusi,
Meikstīs dūnu spilvanūs.
Ne tei gaida Juoņa bārnus,
Ne svin Juoņa vakareņa
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī66
Zama, rasna Juoņa muote,
Guļ kai rumba ustobā.
Nuoc uorā Juoņa muote,
Saņam sovus Juoņa bārnus.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī65
Ja byus loba Juoņa muote,
Ar zīdīm kaisēsim.
Ja bius slikta, ja bius skūpa,
Ar dadžim badāsim.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī64
Atver vuortus,Juoņa muote,
Nu nas zuolīs Juoņa bārni.
Juoņa bārni nūkusuši,
Juoņa zuoles laseidami.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī63
Lobvokor, Juoņu muote,
Vai tu mysu gaidiejusa?
Juoņa bārni sanuokuši,
Nu maleņu maleņom.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī62
33. Vuorna srkēja, vuorna brēce
Tai tous utis salaseja.
Tai tuos utis salaseja
Aizanesa jim bārnim.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī61
Kūši, kūši, jauki, jauki,
Kad Dīvs deva vasareņ.
Kumeļam zoļa zuola,
Man sorkanys zemeneitis
(Lendži 2013)
02-T3-V2-Dī1
Apriškom(i) sauļa ļāca,
Suņevā(i) grūzājās;
Cepleišūs i teiri rudzi,
Rūzuos osys dziernaveņis
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī59
Nūsaveju goneidoma
Raseneišu vainadzeņu.
Cyk grib tautas bildinuot,
Aiz roseņas navarēja
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī58
Goni, goni gonu meita,
Sorguoj zeilu vainadzeņu.
Jau vokor tautu dāls
Sov beireiti apsagluoja.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī57
Daltonuo cīloveņa,
Paleidz gūvis nūganeit.
Tu zynuoji duobuleņi
Deveņom lapeņom.
(Lendži 2013)
02- T6-V4-Dī56
Gonūs mani muote siuta,
As goneit namuocēju.
Nūgoneju driču drivu,
Duobuleņu dūmuodama.
(Lendži 2013)
02- T6-V4-Dī55
Siuri, siuri, griuti, griuti
Tupenīti tupināt.
Nava siuri, nava griuti
Tupenīti lupināt.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī52
Lai naauga sudrabeņi,
Tis munā ķesenā.
Nūaugdami rudzi, mīži
Moksuoj zalta gabalem.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī51
Auga rudzi, auga mīži,
Kas naauga orojami?
Sudrabeņis tis naauga,
Tis nabeja dīdzājams.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī50
Dūmuojam, gudrūjam,
Ar kū laukus puškuojam.
Sāsim rudzus, sāsim mīžus,
Stuodeisim ūzūleņus.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī49
Audzit muni kuopusteņi,
Lelas golvas, plotas lopas.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī48
Vysi ļaudis prīcuojās-
Šūgad loba vasoreņa;
Vīnas vogas galeņā
Aug septiņi burkuoneņi.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī47
Ceiruls augstu goisā
Dzīsmas skandinuoj.
Saimnīks lauka malā
Vāruoj teirumu.
Šitu teirumeņu
Mīžīm apsāsim.
Dīvs dūs siltu sauli
Ražu varenu.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī46
Rudens nuoca sēteņā,
Graudi bira klēteņā.
Bius maizeite orojam,
Bius auzeņos kumeļam.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī45
Dzīduoj tautu teirumā,
Uz akmeņa stuovādama.
Lai dzerd visa tautu zeme,
Lai dzerd muna muomuleņa.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī44
Aiztecēja muns myužeņš,
Kai dzeipara komulteņš.
Kai dzeipara komulteņš,
Kai iudiņa burbuleits.
Tur satynu sovas dzīsmes,
I boltuos, naboltuos.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī33
Dzeivē eimu, dzeivē taku,
Dzeivē manivysi prīki.
Dzeivē man saule lēce,
Dzeivē saule nūrītēja.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī30
Meitys upis molā
Dzīd un trollinoj,
Boltu puči zeilej
Mījuoj, namīluoj.
Puišim tai kai kačim
Acīs upmolā.
Atuolumu vieruoj voj tei
Muna bius.
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī6
Dziarit, bruoļi, moksoit,
Nu ir laiks iz muojom īt;
Nu ir laiks iz muojom īt,
Jau sauļeitia zamu, zamu.
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī3
Kupla, kupla tej egleitia,
Kur sauļeitia naktī guļ;
Tuoļi, tuoļi tys cīmeņš,
Kur aug muns(i) oruojeņš.
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī8
Kur, māmeņ, tu mozguoji,
Munys boltys villaineit’s?
Vysapkuort pučis zīd,
Vydā sauļia vyzynuoja.
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī2
Sylta sauļa vosorā(i),
Loba sīna kaļteišona
Mīly vuordi māmeņa(i),
Loba tautuos dzeivuošana
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī1
Nadūmoj’, tautu meita,
Ka pi veira vīgla dzeivia:
Saule liāks, bārni briāks,
Gūvu slauktu juozaceļ
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī7
Tecin tek tīs upeites,
Burbuleišus mātuodamas.
Tai aiztek i muns miužeņš,
Kai iudiņa burbuleits
(Lendži 2013)
02-T4-V6-Dī7
Gorda, gorda tei ūdzeņa,
Kura sauļi nūaugusia;
Skaista, skaista muotis meita,
Kura pučuos izaugusia.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī6
Ai, pupeņa malnaceite,
Tovu kūšu vainadzeņu.
Es bej meita, man nabeja
Tik dižena vainadzeņa.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī5
Ko, māsiņas, darīsim,
Bārenītes palikušas?
Ņemsim gudru padomiņu,
Klausīsim svešas mātes.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī4
Napyutit solti vēji,
Man nabeja vilnuoneite;
Pluonu deve sveša muote,
Bez i lina paladzeņ.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī3
Gan dzīduoju, gan rauduoju,
Nedzierd muna māmuleņa.
Sveša muote gan dzerdāja,
Tei par manim nabāduoj.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī2
Voj, Dīveņ, aukšta saule,
Kad navar sagaideit.
Sveša muote ni māmeņa
Moz īdeve launadzeņ.
(Lendži 2013)
02-T6-V4-Dī1
Beistīs grāka, svaša muote,
Naraudini buoreneiti.
Buorineites asareņas
Pourūp zaltā, sudrabā.
(Lendži 2013)
Latgaliešu folklora. 2005 ©
Visus jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz webmaster@ru.lv