Latgaliešu folklora


Ekspedīcijas
Foto galerija
Videotēka
Teiceju reģistrs
Vācēju reģistrs
Šifra atslēga
Publikācijas
Pētniecība
Folkloras žanri

 
05-T2-V3-Bp

05

T2

V3

1

2

3

Folkloras materiāla pierakstīšanas gads, piemēram, 2005.gads - 05

Teicēja numurs teicēju reģistrā attiecīgajā folkloras pierakstīšanas gadā, kur atrodami arī īsi teicēja biogrāfiskie dati

Folkloras materiāla pierakstītāja numurs vācēju reģistrā, kur atrodami arī īsi folkloras vācēja biogrāfiskie dati


Bp

4

Folkloras teksta žanrs:

Bm – brahiloģismi, mīklas

Bp - brahiloģismi, parēmijas

Bs – brahiloģismi, sapņu skaidrojumi

– brahiloģismi, ārstniecība

Bz – brahiloģismi, zīlēšana

Da – dziesmas, apdziedāšanās

– dziesmas, īsās

Dg – dziesmas, garās

Db – dziesmas, baznīcas

Vp – vēstītāja folklora, pasakas

Vn – vēstītāja folklora, nostāsti

Va – vēstītāja folklora, anekdotes

Vt – vēstītāja folklora, teikas

Ik – ieražu folklora, kalendārā folklora

Ig – ieražu folklora, godu ieražas

Ir – ieražu folklora, rotaļas

Latgaliešu folklora. 2005 ©
Visus jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz webmaster@ru.lv