Latgaliešu folklora


Ekspedīcijas
Foto galerija
Videotēka
Teiceju reģistrs
Vācēju reģistrs
Šifra atslēga
Publikācijas
Pētniecība
Folkloras žanri

 
Jevģēnija Rupaine
Lendži 2011
Jevģēnija Rupaine
02-T17-V5-

Dzimšanas laiks un vieta:
05.12.1939. Rēzeknes rajona Lendžu sādža

Izglītība:
Mācījusies Ceplīšu pamatskolā (1. – 3.kl.), Cirmas pamatskolā (3. – 7.kl.) un Bērzgales vidusskolā.

Ģimene:
Vecāki - Adelija un Antons Rupaiņi. Ir divas māsas – Antoņina un Vladislava. Apprecējusies ar Kazimiru Rupaini, viņu ģimenē piedzimušas divas meitas – Solveiga un Līga, kā arī dēls Aivars.

Darba pieredze:
No 1971. līdz 1981.gadam strādājusi kolhozā par brigadieri. Vēlāk - kantorī par apkopēju.

Saikne ar folkloru:
Aktīvi iesaistījusies kultūras dzīvē, dziedot folkloras ansamblī. Patīk vākt un apkopot dažādus noderīgus materiālus, tiek vākta arī folklora, kas apkopota pierakstu kladēs. Stingri ievēro un tic senlatviešu tradīcijām.

Latgaliešu folklora. 2005 ©
Visus jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz webmaster@ru.lv